REKISTERINPITÄJÄ

Tmi H. Marian M. 

Y-tunnus FI26407036

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Tmi H. Marian M.

Marian Merivirta

p. 0505369094

info@designmarian.com

 

REKISTERIN NIMI JA LAAJUUS

Tmi H. Marian M.:n asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin kuuluvat kaikki kanta-asiakkaiksi kirjautuneet, tilausrekisteriasiakkaat sekä uutiskirjeiden tilaajat.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon sekä markkinointiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, suostumus markkinointiin sekä asiakasnumero.

 

TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaan ensimmäisen tilauksen yhteydessä tai asiakkaan liittyessä kanta-asiakkaaksi. Tietoja ylläpidetään asiakassuhteen jatkuessa.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka harjoittavat osoitteellista suoramarkkinointia.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Tietoaineisto ja sen käsittely on suojattu asianmukaisin turvatoimin käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

 

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, päivittää ja korjauttaa itseään koskevat tiedot. Tämä onnistuu lähettämällä allekirjoitettu pyyntö asiasta osoitteeseen Lukionahde 5 A 8 02710 Espoo.